Sopara amb teatre interactiu en aquesta comèdia per banquets d’Escenaviva