Teatre de comedia en catala per cia germands amb dos al magatzem, al centre civic sant andreu