[:es]Dossier de Ludovico y Castañuela al rescate de la màgia.[:en]Dossier de Ludovico i Castanyola al rescat de la màgia.[:ca]Dossier de Ludovico i Castanyola al rescat de la màgia.[:]

[:es]

teatro de clown para niños con nuestros payasos Ludovico y castañuela.

Os presentamos el dossier  de una de las obras creadas en Escenaviva como teatro infantil. Un espectáculo donde los niños no sólo ponen la atención, también su alma para ayudar a nuestros payasos a recuperar la magia en el mundo.

teatre infantil escenaviva

SINOPSIS.

En el espectáculo de hoy, y sin motivo aparente, Ludovico y Castañuela se encuentran con que la magia que usan habitualmente no funciona.

¿Es que están haciendo algo mal, o es que se ha perdido la magia en el mundo?. Pues no, que dos guiñoles traviesos se la han llevado. solamente habrá una forma de recuperarla, y es que los niños ayuden a nuestros payasos en este reto, y tendrán que prestar su ayuda participando en distintas pruebas para recuperar la magia perdida.

METODo.

Ludovico y Castañuela mezclan en esta obra diferentes técnicas de expresión y recursos escénicos, como son la parodia de clown, las marionetas (de guiñol y de papiroflexia), los números de magia y la música.

La acción se desarrolla y pasa de los payasos a las marionetas, de las marionetas a los niños, de los niños a los payasos, y todos juntos disfrutarán de esta misión.

Este espectáculo es una especie de “cuentacuentos activo”, por el hecho de hacer vivir el cuento a los niños , que son guiados en la acción por los payasos.

En esta obra actuan más personajes que toman vida con las marionetas, los hay malotes y también buenos, aplicando incluso la técnica de la papiroflexia para crear marionetas, un recurso expresivo de lo más original.espectacle infantil amb pallassos i titelles

DATOS SOBRE EL ESPECTACULO.

“Ludovico y castañuela al rescate de la magia” se basa en un guión original de Escenaviva, y fue estrenada en Navidad de 2012 en Barcelona. Desde entonces , ha sido representada por toda Cataluña en escuelas y teatros. Tras más de 60 representaciones, podemos decir que los niños disfrutan mucho de esta propuesta, donde se convierten en héroes por un día.

Con una duración de 50 minutos, se puede ampliar con un taller de papiroflexia para niños, donde pueden fabricarse ellos mismos su propio “gato mágico”.

En el caso de representarlo en teatros, los derechos de autor a los que esta sujeta la exhibición pública de la obra son del 10%.

Espectacle de pallassos Escenaviva

Ficha artistica de la obra.

La obra infantil de teatro de clown original de Escenaviva “Ludovico y Castañuela al rescate de la magia ” es una producción propia de Escenaviva, en el formato de cuentacuentos para teatro infantil.

Con guión de Eduardo Herrera, que interpreta a Ludovico en este espectáculo, acompañado por Catalina Higuera (Castañuela). Son actores profesionales con más de veinte años de experiencia en los escenarios trabajando tanto el teatro infantil como el teatro de comedia para adultos.

Requeimientos técnicos de la obra.

En teatros:

Escenario de 4,5 x 6 m.  aproximadamente.

Iluminación de 10Pcs

Al aire libre o salas de eventos:

Sonido  de 300 watts i micros inalàmbricos.

Disponemos de telón para ocultar a los marionetistas, con sus soportes.

Tiempo de montaje: 1:30hrs.

Tiempo de desmontaje: 45 minuts.

Contratacion:

Persona de contacto:

Catalina Higuera 93.785.02.81 //646.77.37.95

escenaviva@escenaviva.es

cropped-anunciograficoescenaviva.jpg

Sobre Escenaviva.

Escenaviva Espectáculos Creativos es una empresa catalana de creación y promoción de espectáculos, especializados en artes escénicas, centrando su producción sobre todo en comedia y teatro infantil, con un repertorio muy extenso en cuentacuentos, marionetas, clown y talleres didácticos y lúdicos.[:en]

 Teatre de clown pels nens amb els nostres pallassos Ludovico i Castanyola.

Us presentem el dossier d’una de les obres creades a Escenaviva com a teatre infantil. un espectacle on la canalla posa no nomès l’atenció, sino l’ànima per tal d’ajudar als nostres pallassos a recuperar la màgia al món.

teatre infantil escenaviva

SINOPSIS.

A l’espectacle d’avui, sense motiu aparent, Ludovico i Castanyola se n’adonen de que la màgia de la que sempre fan ús no funciona.  Alguna cosa estem fent malament, o és que la màgia al món s’ha perdut?. Doncs no, dos titelles trapelles se l’han endut. Només hi haurà una forma de recuperar-la, i és que els nens ajudin als nostres pallassos en aquest repte. Hauràn de participar per resloldre una sèrie de proves, perque ningú no vol que la màgia es perdi.

METODE.

Ludovico i Castanyola barregen a aquesta obra diferents tècniques d’expressió i recursos escènics, com ara són la paròdia de clown, els titelles (tant de guinyol com de papiroflèxia), els números de màgia i la música. L’acció es desenvolupa i passa dels pallassos als titelles, dels titelles als nens, dels nens als pallassos, i tots plegats gaudiran d’aquesta missió de recuperar la màgia.

Aquest espectacle és una mena de “Contacontes actiu”, pel fet de fer viure el conte als nens, guiats en l’acció pels pallassos.

A l’obr ahi actuen més personatges encarnat spels titelles, on hi ha de dolents i també de bons, aplicant fins i tot la tècnica de la papiroflèxia per crear guinyols, un recurs expressiu i creatiu d’allò més original.

espectacle infantil amb pallassos i titelles

DADES DE L’ESPECTACLE.

“Ludovico i Castanyola al rescat de la màgia” té un guió original d’Escenaviva, i va ser estrenada al Nadal de 2012 a Barcelona. Des de llavors, ha estat representada arreu Catalunya a escoles i teatres. Després de més de 60 representacions d’aquest espectacle,  podem dir que els nens gaudeixen molt d’aquesta proposta, on es converteixen en heroïs per un dia.

L’espectacle, que  té una durada de 50 minuts, es pot ampliar amb un taller de papirofèxia per nens, on es podrien fer ells mateixos el seu “Gat màgic”.

En el cas de representació  a teatres, els drets d’autor als que està sotmesa l’exhibició pública de l’obra són del 10%.

Espectacle de pallassos Escenaviva

 

 

Fitxa artística de l’obra.

L’obra de teatre de clown original d’Escenaviva “Ludovico i Castanyola al rescat de la màgia”  és una producció pròpia d’Escenaviva,  una de les nostres propostes de contacontes en teatre infantil.

Amb guió d’Eduardo Herrera, que interpreta a Ludovico en aquest espectacle, acompanyat per Catalina Higuera (Castanyola), actors professionals amb més de vint anys d’experiència als escenaris treballant tant el teatre infantil com el teatre de comèdia per adults,

Requeriments tècnics de l’obra.

A teatres:

Escenari de 4,5 x 6 m.  aproximadament.

Il·luminació de 10Pcs

A l’aire lliure o sales d’events:

Sò de 300 watts i micros inal·làmbrics.

Dispossem del telò per amagar els titellaires, amb els seus suports.

Temps de muntatge: 1:30hrs.

Temps de desmuntatge: 45 minuts.

Contratació: Escenaviva.com

Persona de contacte:

Catalina Higuera 93.785.02.81 //646.77.37.95

escenaviva@escenaviva.es

cropped-anunciograficoescenaviva.jpg

Sobre Escenaviva.

 

Escenaviva Espectacles Creatius  és una empresa catalana de creació i promoció d’espectacles, especialitzats en arts escèniques, centrant la seva producció sobre tot en  comèdia i teatre infantil,  amb un repertori ben extens de contacontes, titelles, clown i tallers didàctics i lúdics.

 [:ca]

 Teatre de clown pels nens amb els nostres pallassos Ludovico i Castanyola.

Us presentem el dossier d’una de les obres creades a Escenaviva com a teatre infantil. un espectacle on la canalla posa no nomès l’atenció, sino l’ànima per tal d’ajudar als nostres pallassos a recuperar la màgia al món.

teatre infantil escenaviva

SINOPSIS.

A l’espectacle d’avui, sense motiu aparent, Ludovico i Castanyola se n’adonen de que la màgia de la que sempre fan ús no funciona.  Alguna cosa estem fent malament, o és que la màgia al món s’ha perdut?. Doncs no, dos titelles trapelles se l’han endut. Només hi haurà una forma de recuperar-la, i és que els nens ajudin als nostres pallassos en aquest repte. Hauràn de participar per resoldre una sèrie de proves, perque ningú no vol que la màgia es perdi.

METODE.

Ludovico i Castanyola barregen a aquesta obra diferents tècniques d’expressió i recursos escènics, com ara són la paròdia de clown, els titelles (tant de guinyol com de papiroflèxia), els números de màgia i la música. L’acció es desenvolupa i passa dels pallassos als titelles, dels titelles als nens, dels nens als pallassos, i tots plegats gaudiran d’aquesta missió de recuperar la màgia.

Aquest espectacle és una mena de “Contacontes actiu”, pel fet de fer viure el conte als nens, guiats en l’acció pels pallassos.

A l’obra hi actuen més personatges encarnats pels titelles, on hi ha de dolents i també de bons, aplicant fins i tot la tècnica de la papiroflèxia per crear guinyols, un recurs expressiu i creatiu d’allò més original.

espectacle infantil amb pallassos i titelles

DADES DE L’ESPECTACLE.

“Ludovico i Castanyola al rescat de la màgia” té un guió original d’Escenaviva, i va ser estrenada al Nadal de 2012 a Barcelona. Des de llavors, ha estat representada arreu Catalunya a escoles i teatres. Després de més de 60 representacions d’aquest espectacle,  podem dir que els nens gaudeixen molt d’aquesta proposta, on es converteixen en heroïs per un dia.

L’espectacle, que  té una durada de 50 minuts, es pot ampliar amb un taller de papiroflèxia per nens, on es podrien fer ells mateixos el seu “Gat màgic”.

En el cas de representació  a teatres, els drets d’autor als que està sotmesa l’exhibició pública de l’obra són del 10%.

Espectacle de pallassos Escenaviva

Fitxa artística de l’obra.

L’obra de teatre de clown original d’Escenaviva “Ludovico i Castanyola al rescat de la màgia”  és una producció pròpia d’Escenaviva,  una de les nostres propostes de contacontes en teatre infantil.

Amb guió d’Eduardo Herrera, que interpreta a Ludovico en aquest espectacle, acompanyat per Catalina Higuera (Castanyola), actors professionals amb més de vint anys d’experiència als escenaris treballant tant el teatre infantil com el teatre de comèdia per adults,

Requeriments tècnics de l’obra.

A teatres:

Escenari de 4,5 x 6 m.  aproximadament.

Il·luminació de 10Pcs

A l’aire lliure o sales d’events:

Sò de 300 watts i micros inal·làmbrics.

Dispossem del telò per amagar els titellaires, amb els seus suports.

Temps de muntatge: 1:30hrs.

Temps de desmuntatge: 45 minuts.

Contratació: 

Persona de contacte:

Catalina Higuera 93.785.02.81 //646.77.37.95

escenaviva@escenaviva.es

cropped-anunciograficoescenaviva.jpg

Sobre Escenaviva.

 

Escenaviva Espectacles Creatius  és una empresa catalana de creació i promoció d’espectacles, especialitzats en arts escèniques, centrant la seva producció sobre tot en  comèdia i teatre infantil,  amb un repertori ben extens de contacontes, titelles, clown i tallers didàctics i lúdics.

 [:]